Aktuální informace

 

 

Image

Důležitá informace!

VŠECHNY KOSTELY JSOU  od 25.3.2020 UZAVŘENY  -    

VIZ NÍŽE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sv. Korono, přimluv se u Boha za nás i za celý svět!

ČTK informuje:

Lidé mohou na veřejnost nejvýš po dvou, výjimkou jsou rodiny a pohřby

Aktualizace: 25.03.2020 20:33 Vydáno: 25.03.2020, 17:22
Nejvýše ve skupinkách po dvou se mohou lidé v Česku pohybovat na veřejně dostupných místech. Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost. Vyplývá to z pondělního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které prodloužilo a rozšířilo dřívější omezení volného pohybu v Česku kvůli šíření koronaviru. Ministerstvo se podle médií místo krizového zákona s odkazem na nouzový stav tentokrát opřelo o zákon o ochraně veřejného zdraví.

Nově zavedené omezení sdružování na veřejnosti vláda schválila v pondělí, platí od úterý, ministerstvo zdravotnictví však o něm informovalo až dnes v tiskové zprávě. Náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula se dnes večer v televizi Prima omluvil za způsob informování, nebyl to podle něj záměr, ale omyl. Na tiskové konferenci po pondělním zasedání vlády totiž chyběl jak premiér, tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a Prymula, proto tam informace o dalším omezení volného pohybu podle něho nezazněla. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Drazí bratři a sestry,

povzbuzuji Vás k vytrvalosti a solidaritě - doba postní je výzvou k pokání za hříchy svoje i ostatních, dobou, kdy nás pokouší ďábel, ale Bůh posiluje a obnovuje. Proto využívejte zdroje, z nichž můžeme v této náročné době naplno čerpat duchovní posilu ve spojení s papežem a celou světovou Církví: 

mseonline.cz/          tv.noe.cz           proglas.cz       radiovaticana.cz     vira.cz        + mnohé další...   

                                                                     Bůh je s vámi - a já také...   +!    pater Petr

Kostely budou otevřeny během dne pouze s přístupem ke mříži u vstupu k soukromé modlitbě 

- ve Starém Rožmitále  

- v Rožmitále městě - bude vystaven relikviář s ostatky patrona českého národa sv. Jana Nepomuckého - prosme tohoto světově známého světce za ochranu našeho národa 

Individuální udělení svátostí v naléhavé potřebě dohodněte s knězem osobně   

Příprava dětí na 1. svaté přijímání je pozastavena

721 901 533         farnost.rozmital@seznam.cz

...a mám velkou prosbu!

Prosím, udělejte vašim mladým důsledné kázání na téma ohleduplnosti vůči starším! Vidím po městě potulovat se skupinky mlaďochů, kteří nerespektují omezení a chovají se jako o prázdninách. Ano, oni jsou mladí a tím i resistentní a nemají navenek žádné problémy, ale neznamená to, že virus v sobě nemají! Můžou být přenašeči. A pak přijdou z venku domů - a doma, nebo u příbuzných, jistě bude i někdo starší, kdo může být skrze jejich neohleduplnost virem ohrožen na životě. Musejí dodržovat hygienu (mýdlová horká voda je nejúčinnější, viz niže ohl. desinfekce) a příp. odstup od starších, v osobním kontaktu s nimi se nebát použít roušku. Ať to dělají pro ně a z lásky k nim! Děkuji za pochopení. Bůh Vám žehnej +!

Pater Petr

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Posílám vám vyvážený pohled na souč. situaci kolem pandemie koronaviru 

+ Vlastimil Kročil    (zkrácená verze)

   Tuhle válku nejde vyhrát 100:0, píše profesor Pavel Kolář o koronaviru

PAVEL KOLÁŘ       Fyzioterapeut        25.3.2020

 „Nemůžeme zvítězit, abychom neměli žádnou oběť. Nadměrnými ambicemi můžeme způsobit katastrofické dopady pro další oblasti organismu – potažmo společnosti.“ Pavel Kolář píše pro Seznam Zprávy o svém pohledu na pandemii koronaviru a o tom, jak jí čelit.

 ....Z médií se každý den dovídáme, kolik nových lidí je nakaženo, kolik lidí zemřelo v Itálii a dalších zemích, jaká další karanténní opatření se připravují, že uzavření hranic může trvat dva roky atd. Negativní informace na nás proudí celý den. Již se ale méně dozvídáme, že na celém světě je už přes 100 000 uzdravených případů infekcí koronavirem, a to pouze těch oficiálně zjištěných, protože těch, kteří se z nemoci uzdravili, je mnohem více. A každým dnem toto číslo významně roste. Problém je, že s každou novou informací o úmrtí či nakažení roste v hlavách lidí závažnost a „agresivita“ tohoto viru.

 Onemocnění se tím v našich emocích stává tak strašidelným, že emoce přestávají být zcela adekvátní jeho závažnosti a mají dopady nejen na chování lidí, ale i na vlastní schopnost jejich imunitní a psychické obrany. Informace má svoji odpovědnost i pro vnitřní chování organismu. Říká se tomu nocebo efekt, což je z latinského „budu škodit“. V medicíně je to známý jev. Podáte-li lék a upozorníte, že pacient může očekávat třeba alergickou reakci, tak téměř u poloviny lidí se tato reakce dostaví, a to zvlášť, když tuto informaci podá někdo, kdo je autoritou.

 Velkým nebezpečím je, že strach z nemoci a dopady opatření mohou paralyzovat i kriticky důležité pracovníky v takzvané první linii – zdravotníky, policisty, hasiče, lékárníky, prodavače v potravinách, lékárnách atd.

Východiska pro koncepci opatření

1. Na koronavirus není zatím žádný lék ani očkování.

2. Dosud jediný známý způsob, jak virus můžeme porazit, je naše imunita - tedy vitamíny, životospráva, desinfekce atd.

Berme tuto situaci i jako výzvu a zkusme se soustředit na to, jak přežít tuto dobu důstojným a kulturním způsobem.

________________________________________

MANUÁL KE KORONAVIRU Z BULOVKY

17. 3. 2020 Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha Zdroj:  https://www.lidovky.cz/relax/veda/velky-manual-ke-koronaviru-od-expertu-z-bulovky-co-vime-proc-jsme-v-karantene-a-jak-se-ochranit.A200317_155409_ln_domov_ele

____________________________________________

Rada ohl. desinfekce!

Izrael doporučuje dezinfekci rukou podlahy klik u dveří a všeho, čeho se ruce dotýkají, jarovou vodou nebo roztokem mýdla. Všechno funguje, co rozpouští tuky. Proč tuky? protože buňka koronaviru je chráněná jen tukovou blankou a ta když se zničí zničí to tu virovou potvoru, která se dokáže na sliznicích (oči,nos ústa) okamžitě množit. Jako rakovina si podmaní naše buňky sliznice a zkopíruje se do nich, a dokáže u jedince provést v několika hodinách asi jeden milion kopii, jak u koho a cestuje nikoli do hltanu, ale do dýchacích cest, aby se dostala do plic kde způsobí pneumonii díky vodě a hnisu. tak jsme si dali leckde a hlavně u vchodu jarovou vodu a houbičku a otíráme vše, včetně klávesnice počítače - ale polosuchou, držadla u kuchyně vypínače - no prostě všechno. Nesahat na sliznice. Když tak můžeš předat dál, neboť lidé to nevědí a kupují si savo nebo líh a jiné neúčinné prostředky.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Papež vyzval všechny křesťany, aby se společně modlili modlitbu Otče náš.Image   

„V těchto dnech zkoušky, kdy se lidstvo chvěje před hrozbou pandemie, chtěl bych všem křesťanům navrhnout, aby svoje hlasy volající k nebi spojili. Vybízím hlavy všech církví a představitele všech křesťanských společenství, spolu se všemi křesťany různých vyznání, volat současně k Nejvyššímu, všemohoucímu Bohu, recitací modlitby, kterou nás naučil Ježíš, náš Pán. Všechny tedy zvu, aby se - několikrát denně - ale všichni společně ve středu, 25. března, v poledne, pomodlili všichni zároveň Otče náš. V den, kdy si mnozí křesťané připomínají, že bylo Panně Marii zvěstováno Vtělení Slova, kéž Pán vyslyší jednomyslnou modlitbu všech svých učedníků, kteří se připravují na oslavu vítězství Zmrtvýchvstalého Krista.
S tímtéž úmyslem budu v pátek 27. března v 18 hodin předsedat modlitebnímu zastavení na nádvoří před bazilikou sv. Petra s prázdným náměstím. Všechny už nyní zvu k duchovní účasti pomocí komunikačních prostředků. Budeme naslouchat Božímu Slovu, vzneseme svoji úpěnlivou prosbu a budeme adorovat Nejsvětější svátost, kterou na závěr udělím požehnání Urbi et Orbi, spojené s příležitostí obdržet plnomocné odpustky.
Na virovou pandemii chceme odpovědět všeobecností modlitby, soucitu a laskavosti. Zůstaňme sjednoceni. Dejme pocítit svojí blízkost těm nejosamocenějším a nejvíce zkoušeným lidem; svoji blízkost lékařům, zdravotníkům a zdravotnicím, dobrovolníkům; blízkost státním představitelům, kteří přijali opatření tvrdá, ale pro naše dobro; blízkost policistům, vojákům, kteří udržují stálý pořádek na ulicích, aby se dodržovalo, co požaduje vláda pro dobro nás všech. Blízkost všem.“
Zdroj: Vatican News

#PrayForTheWorld – papež vyzývá k modlitbě za ukončení pandemie

Celosvětová síť modlitby s papežem zveřejnila krátké videoposelství se zvláštním úmyslem modlitby Svatého otce za ukončení pandemie koronaviru Covid-19. Přinášíme překlad do českého jazyka.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200325prayfortheworld-undefined-papez-vyzyva-k-modlitbe-za-ukonceni-pandemie

Papež radí, jak se zpovídat v době karantény

https://www.youtube.com/watch?v=6FtA_Y2dSFM&feature=youtu.be

____________________________________________________________________________________________________

Informace - pomoc seniorům

V Rožmitále a okolí zajišťují od 17. 3. rožmitálští Skauti v rámci jejich celorepublikové akce. Tuto informaci zveřejnili na stránkách města. Dále pomoc seniorům zajišťuje Pečovatelská služba Rožmitál - např. rozvoz obědů seniorům je bez poplatku - též uveřejněno na stránkách města.

SKAUTSKÁ POMOC
- nákupy seniorům
- šití roušek
(723 677 484, rozmital@skaut.cz)
bližší informace

POMOC PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
- nákup potravin a léků seniorům nad 70 let
- dovoz obědů
(773 289 776)
bližší informace

Odkaz na stránky města:

https://www.rozmitalptr.cz/mohlo-by-vas-zajimat/skauti-pomahaji-s-nakupy-a-resenim-problemu-s-nedostatkem-rousek-1295cs.html

 https://www.rozmitalptr.cz/mohlo-by-vas-zajimat/zajisteni-obedu-ze-skolni-jidelny-prostrednictvim-pecovatelske-sluzby-1294cs.html

Město Rožmitál nabízí lidem roušky zdarma

https://www.rozmitalptr.cz/mohlo-by-vas-zajimat/nabidka-rousek-mesto-nabizi-pro-sve-obcany-rousky-zdarma-1307cs.html

______________________________________________________________________________________________________________________________

 "Objevme klanění - adoraci - jako požadavek víry

...není možné poznat Boha, aniž bychom vyšli ze sebe, setkali se a klaněli."

papež František

Image

___________________________________________________

Křest

Svátost křtu je duchovním narozením do rodiny Církve. Proto předpokládá přípravu rodičů s místním knězem - duchovním otcem, pokud jde o 1. křest dítěte. U dospělých nutno domluvit se osobně. Předpokladem křtu je víra. Kdo je hledající, najde v knězi duchovního vůdce...

Svátost křtu

Pán Ježíš řekl: "Kdo nebude pokřtěn, nebude spasen." Také řekl: "Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého" (Mt 28,19). Jde tedy o víc než o nějaký tradiční obřad. Všechny svátosti jsou božské prostředky ke spáse člověka, proto je nutné o nich něco vědět. Křest je projevem již zralé víry. Křtitelnice je mysticky řečeno "lůno" Církve, kde se duchovně rodíme k novému životu v Bohu a jeho Církvi (matce). U křtu malých dětí je to zralý projev víry rodičů a kmotra. Na křtu se nezasévá žádné malé seménko, jak se někdy dětinsky říká, je to iniciační svátost, kterou jsme vykoupeni (vykoupáni, pokristěni) vírou v Krista Spasitele. To rodiče musejí do svých dětí zasévat porozumění Božím věcem. Místní kněz (duchovní otec) má povinnost uvádět do křesťanského života přípravou před přijetím svátostí. Je ustanoven biskupem a proto je jedinou kompetentní osobou křtít, oddávat, slavit svátosti, učit atd. Není možné obcházet řádně ustanoveného kněze a křtít jinde, pokud k tomu není vážný důvod. Jednota církve a svátostný život farnosti je důležitější, než subjektivní postoje žadatelů o svátosti. Právě to, co nás spojuje, i když Kdo nevěří v Církev, nevěří ani v Krista. Křtem začíná nový život v Bohu.

Jak souvisí křest s farností?
Úloha skutečně živé farnosti, skutečného bratrství je v tom, že odhaluje tvář vzkříšeného Krista, tedy činí Krista viditelným. Toto viditelné Kristovo tělo je budováno viditelným znamením, totiž křtem. Křest není zdaleka aktem individuální záchrany. Křest zachraňuje pouze tím, že vtěluje v Krista, tím, že nás spojuje s ostatními, že nám dává přejít z rozděleného světa, kde se lidé nemilují, do církve, kde vane duch lásky. Hříchem - prvotním a neustále obnovovaným - je rozdělení, které způsobuje, že se neznáme, nenávidíme, jedni druhými pohrdáme, jedni druhé vykořisťujeme a utlačujeme. Aby dítě bylo vyrváno z tohoto pohanského rámce, ve kterém je zachyceno od svého narození (od svého početí), je zajisté potřebí křestního exorcismu. To ubohé dítě není ovšem posedlé démonem, ale my jsme je zapletli do démonické sítě předsudků, oddělujících závor, organizovaných sobectví, které je budou ohrožovat po celý život. Kolik zaklínání bude zapotřebí, abychom přestali náležet víc své třídní solidaritě než svému náboženskému bratrství, abychom se přestali cítit bližší těm, kdo jsou nám rovni postavením, kulturou, výchovou, rasou, než našim bratřím v Kristově křtu? K čemu je dobré pokřtít dítě, nevtělujeme-li je? Je pravda, že se stane synem Božím, ale kde se setká s jeho rodinou? Jistě se mu dostane milosti, ale tato milost záleží v lásce k ostatním lidem a kde se ji naučí projevovat? Kristus si nepřeje spojit nás se sebou, ale spojit nás mezi sebou: „Aby byli jedno!“ Kristus není nikdy přítomen v životě kohokoliv z nás, kdo ho sice hledá, ale vylučuje přitom ostatní. Všechno to, co je v nás čistě soukromé, všechno, co je naším soukromým vlastnictvím, je odsouzeno k zániku. „Tělo Kristovo zachovej tvou duši k životu věčnému!“ Jen to, co v nás žije z Krista, bude spaseno, stane se nesmrtelným. Věčně z nás bude žít jen to, co je vtěleno v Krista, co on oživuje životem, který sdílíme s ostatními.
(Louis Evely: Krédo, Grantis, Ústí n. Orlicí 1997, 161)
___________________________________________________

Svatba

Co je třeba zařídit ke křesťanskému svatebnímu obřadu?

1. Nejméně 2 měsíce předem (raději dříve) se osobně dohodnout s místním knězem na dalším postupu.

2. Přinést křestní listy, občanské průkazy, či doklady o rozvodu atp.

3. Příprava s knězem či jím pověřenou kompetentní osobou - uvedení do svátosti manželství.

4. Pak kontaktovat městskou matriku a požádat o vyplnění státního formuláře a další doklady.

Není možné oddávat dva nepokřtěné, alespoň jeden musí být pokřtěn v katolické církvi. Také není možné oddávat někoho, kdo již svátost manželství přijal, aniž by prošel anulačním procesem církevního soudu.

Svátost manželství

Pán Ježíš svůj první zázrak učinil na svatbě, když ve vesnici Kána v Galileji proměnil vodu ve víno. A celá Bible je plná příběhů i ponaučení o tom, že Bůh se raduje z lidské lásky mezi mužem a ženou.

Hned v prvních kapitolách Písma nacházíme vyprávění, jak Bůh při stvoření světa muži a ženě požehnal a pozval je, aby se mu podobali v tom, že jejich láska bude dávat nový život. Naopak na samotném konci Bible je dovršení světa znázorněno jako svatba mezi Bohem a lidmi a celým stvořením. Střed a vrchol Písma tvoří příběh o Ježíšovi, jeho smrti pro druhé a jeho zmrtvýchvstání. Tato skutečnost byla křesťany velmi brzo chápána jako mystická svatba Krista a jeho snoubenky - církve.

Když tedy křesťané uzavírají manželství, nejedná se pouze o obyčejnou lidskou smlouvu, ale o uskutečnění toho nejhlubšího povolání, které Bůh vložil do lidské přirozenosti a zároveň o zobrazení lásky a věrnosti, kterou má Kristus ke své církvi.

Kráčet ke svatosti spolu, jako pár, je možné, krásné, mimořádně plodné a má zásadní význam pro dobro rodiny, církve i společnosti. (Jan Pavel II)

___________________________________________________

Pohřeb

Pro dojednání křesťanského pohřbu je nutný tento postup:
1. Nejprve kontaktujte místního kněze, se kterým dohodnete den, hodinu a způsob - zádušní mší svatou, nebo tzv. rozloučení bohoslužbou slova - což je vhodnější pro pozůstalé, kteří nepraktikují katolickou víru. 
2. Nebo v jeho nedostupnosti (dovolená, hospitalizace, atp.) kontaktujte zastupujícího, což vám sdělí vikář, nebo sousední farář. Momentální nedostupnost na telefonu neznamená, že kněz nebude k dispozici - třeba právě slouží mši sv. atp. a má vypnutý mobil, proto mu každopádně napište SMS a vyčkejte na odpověď! 
3. Teprve pak kontaktujte pohřební službu a poproste, aby knězi telefonicky potvrdili datum a čas
4. Vyrovnání za službu se dojednává osobně s knězem - často jde o 3 položky: varhaník a zpěv + na režii kostela + dar knězi 

Co pro křesťany znamená pohřeb?
Při vzpomínce na Kristovu smrt, jeho pohřeb a zmrtvýchvstání, na toto tajemství, v jehož světle se projevuje smysl křesťanské smrti, je pohřbení do země tou nejvhodnější formou, jak vyjádřit víru a naději ve vzkříšení těla. Církev jakožto matka, která doprovázela křesťana během jeho pozemského putování, v Kristu předává Otci syna své milosti a jeho smrtelnou tělesnou schránku odevzdává zemi v naději, že bude ve slávě vzkříšen. Pohřbíváním těl věrných zemřelých potvrzuje církev svou víru ve zmrtvýchvstání těla a chce tím zdůraznit vysokou důstojnost lidského těla jakožto integrální součásti osoby, jejíž dějiny tělo sdílí. Nemůže tedy připustit postoje a rituály, které obsahují pomýlené postoje ke smrti, již považují buď za definitivní zneplatnění osoby nebo za okamžik jejího splynutí s matkou přírodou či s vesmírem nebo za jednu etapu procesu reinkarnace anebo definitivní osvobození z "uvěznění" v těle. Pohřbívání na hřbitovech a na jiných svatých místech je rovněž vhodnou odpovědí na povinnou úctu a ohled k tělům věrných zemřelých, která se křtem stala chrámy Ducha Svatého a jimiž "jakožto nástroji a nádobami si Duch ušlechtile posloužil pro vykonání tolikerého dobrého díla". Spravedlivý Tobiáš je chválen pro zásluhy získané před Bohem za to, že pochoval mrtvé, a církev považuje pohřbívání mrtvých za skutek tělesného milosrdenství. A konečně pohřbívání těl věrných zemřelých na hřbitovech a na jiných svatých místech napomáhá rodinným příslušníkům i celému křesťanskému společenství při vzpomínce na zesnulé a při modlitbě za ně, jakož i při uctívání mučedníků a svatých. Pohřbíváním těl na hřbitovech, v kostelích a v prostorách k tomu uzpůsobených pěstovala křesťanská tradice společenství mezi živými a zesnulými a stavěla se proti tendenci ke skrývání nebo privatizaci smrti a jejího významu pro křesťany.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Svátost smíření

Ježíš řekl apoštolům mnoho důležitých věcí, které měli uvést do života Církve. Po zmrtvýchvstání jim připomněl, že mají Ducha svatého a dal jim a jejích následovníkům (apoštolská posloupnost) kompetenci odpouštět hříchy - "Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou..." Dal jim tedy autoritu odpustit v osobním vyznání hříchů. Zpověď je tedy soukromý soud, v němž se sám hříšník přiznává před Bohem a jeho prostředníkem (řádně ustanoveným knězem) a žádá o odpuštění. Zpovědník se musí orientovat v morální oblasti, v současné nauce Církve a může být pro penitenta důležitým zprostředkovatelem Boží vůle. Zpovídat se může pouze pokřtěný katolík, ale výjimečně i pokřtěny evangelík, který věří katolickým způsobem v Kristovy svátosti. Kněz v určitých situacích nesmí rozhřešit - je to situace, kdy se kajícník sice vyznává z hříchu, ale nehodlá se jej zříci, nebo je v situaci životního vztahu s osobou, která má morální povinnosti jinde (stav manželský), nebo v trvalém vztahu mimo manželství. Výjimkou mohou být neoddaní, kteří spolu žijí jako bratr se sestrou. Jde o věc svědomí a víry v sílu svátostí, které nám skrze svátost kněžství Kristus dal. Ježíš často mluvil o milosrdenství - viz podobenství o marnotratném synu. Bůh je láska i pravda. Je dobré tuto smírnou svátost přijímat pravidelně, alespoň čvrtletně, nejlépe každý měsíc.

Tak se toho nebojme a dbejme o čistotu duše - našeho nesmrtelného já!

Jak se zpovídat?

1. Zpytovat svědomí - Desataero, zpovědní zrcadlo (kancionál), nebo jednoduše si uvědomit tři okruhy:

          a/ já a Bůh (duchovní život),  b/ já a druzí lidé (rodina, zaměstnání, přátelé atd.),  c/ já a ostatní věci (peníze, povinnosti, příroda, svět...)

2. Požádat kněze o svátost smíření (průběh lze najít v kancionálu) - k tomu bývá vyhrazen konkrétní čas, ale v nouzi kdykoliv na požádání

3. Splnit uložené pokání a poděkovat Bohu

___________________________________________________

___________________________________________________

Zdroj www.katolik.cz

Pro zobrazení více informací klikněte na položku v příslušném řádku. 

Aktuální liturgické texty naleznete ZDE, roční cyklus A. 

Kniha Jakub Jan Ryba.pdf (180kb)