Římskokatolická farnost Starý Rožmitál a okolí

 

Modlitba vydaná k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019

Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn Ježíš Kristus vstal z mrtvých, pověřil své následovníky  „jděte a učte všechny národy.“  I nám připomínáš, že skrze svůj křest máme účast na poslání církve. Posiluj nás dary Ducha svatého, abychom byli odvážnými a horlivými svědky evangelia tak, aby poslání svěřené církvi mohlo najít nové a účinné nástroje, které světu přinášejí život a světlo. Pomoz nám umožnit všem národům zažít spasitelnou lásku a milosrdenství Ježíše Krista, který žije a kraluje v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

___________________________________________________

Ohlášky 14.10. - 20.10.2019

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Image

___________________________________________________

Pozvánky na akce naleznete v aktualitách: 

  • Misijní neděle
  • Koncert žáků a učitelů ZUŠ J. J. Ryby
  • Podzimní prázdninový pobyt pro děti "David a Goliáš "
  • Cesta se sv. Anežkou

 

V sekci Aktivity/Farní kavárna naleznete pozvánku k neformálním setkáním po nedělních mších sv.

 

Přihlášku na náboženství si můžete stáhnout v sekci Aktivity/Náboženství

___________________________________________________

Image

Mimořádná příloha farního zpravodaje:

Vzpomínka na kardinála Miloslava Vlka

Vzpomínáme na jeho požehnané působení v naší farnosti

v letech 1972 - 1978.

S vděčností bývalí farníci z Rožmitála

___________________________________________________

Všechna společenství se schází pouze mimo prázdniny.

(pro zvětšení klikněte na obrázek)

___________________________________________________

Nejnovější číslo Farního zpravodaje ke stažení 
XVI. Ročník,18.číslo

Image

__________________________________________________

___________________________________________________

Zdroj www.katolik.cz

Pro zobrazení více informací klikněte na položku v příslušném řádku. 

Aktuální liturgické texty naleznete ZDE, roční cyklus C. 

___________________________________________________

Kniha Jakub Jan Ryba.pdf (180kb)